Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2019

Το σχέδιο νόμου για τις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών

Ο νέος νόμος όπως ψηφίστηκε στην Βουλή, με τις χειρόγραφες διορθώσεις και προσθήκες.
Ο  νόμος αναμένετε να έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης έως την Παρασκευή 1 Μαρτίου.
Η ισχύς του νόμου είναι από την δημοσίευση στο ΦΕΚ και οι άμεσες αλλαγές που φέρνει είναι:
  1. Από την ισχύ του νόμου και έως τέλη Μαΐου οι πρακτικές εξετάσεις πραγματοποιούνται εκτός ωραρίου (παράγραφος β, του άρθρου 15).
  2. Οι πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών θα πραγματοποιούνται σε δύο στάδια την ίδια ημέρα.
  3. Από την δημοσίευση του (Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019) οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται από έναν εξεταστή (παράγραφος 2α, του άρθρου 10).
  4. Ο παριστάμενος εκπαιδευτής δεν θα ανήκει στην σχολή οδηγών που εκπαίδευσε τον υποψήφιο οδηγό (παράγραφος 2β, του άρθρου 10).
  5. Οι ανανεώσεις των αδειών οδήγησης δεν θα μπορούν να πραγματοποιηθούν παρά μόνο δύο μήνες πριν την λήξη της άδειας οδήγησης (παράγραφος 3, του άρθρου 11).
  6. Δίνατε η δυνατότητα στις ανανεώσεις των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE να δηλωθεί ημερομηνία έναρξης ισχύος της άδειας οδήγησης οποιαδήποτε ημερομηνία θέλει ο κάτοχος ανάμεσα στην ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών και την ημέρα λήξης της άδειας οδήγησης.
  7. Τα παράβολα των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών ορίζονται σε 15 € και αποδίδονται στις Περιφέρειες.                                                                                                 Η συνέχεια στο https://www.drivenews.gr/archives/3760

Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2013

Μαθήματα οδήγησης οχήματος 4χ4
Σχολή Οδηγών

             ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Εκμάθηση οδήγησης οχήματος 4χ4
Παραδίδονται μαθήματα οδήγησης 4χ4 από εκπαιδευτή οδηγών αυτοκινήτων , με όχημα της σχολής  ( Lada Niva 1.7 ).
Προϋποθέσεις συμμετοχής είναι η κατοχή άδειας οδήγησης κατηγορίας Β τουλάχιστον 2 ετών.
Κατά την όλη διαδικασία οι μαθητές ακολουθούνται από όχημα ασφαλείας.
Δώρο φωτογραφίες και DVD της διοργάνωσης


Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

Παράταση Π.Ε.Ι. λεωφορείου :: Σχολή Οδηγών Μπαλωμένος Αναστάσιος

Παράταση Π.Ε.Ι. λεωφορείου :: Σχολή Οδηγών Μπαλωμένος Αναστάσιος
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 216 11 Οκτωβρίου 2013
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4199
Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΛΙΟ Α’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 103
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 74/2008
και του π.δ. 431/1995

1. Η περίπτωση α’ της παρ. 4 του άρθρου 3 του π.δ.
74/2008 (Α’ 112) αντικαθίσταται ως εξής:
»α. Οχημάτων των υποκατηγοριών ΔΙ, ΔΙ±Ε ή των κατηγοριών Δ, Δ±Ε οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας ή υποκατηγορίας η οποία χορηγήθηκε μέχρι και 9 Σεπτεμβρίου 2008. Η απαλλαγή αυτή ισχύει μέχρι και 9 Μαρτίου 2014.
Μετά την ημερομηνία αυτή, οι κάτοχοι των παραπάνω αδειών οδήγησης υποχρεούνται να κατέχουν ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών αφού παρακολουθήσουν πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο διάταγμα αυτό.»


 

Το σχέδιο νόμου για τις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών

Ο νέος νόμος όπως ψηφίστηκε στην Βουλή, με τις χειρόγραφες διορθώσεις και προσθήκες. Ο  νόμος αναμένετε να έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδ...